City: Podgorica Intensity: III Responses: 7 City: Nikšić Intensity: IV Responses: 2 City: Kobilja Glava Intensity: IV Responses: 1 City: Ulcinj Intensity: II Responses: 1