City: Eltham Intensity: IV Responses: 1 City: Makara-Ohariu Intensity: IV Responses: 3 City: Upper Hutt Intensity: VI Responses: 1 City: Pahiatua Intensity: VI Responses: 1 City: Napier Intensity: IV Responses: 1 City: Palmerston North Intensity: VII Responses: 5 City: Wellington Intensity: V Responses: 6 City: Blenheim Intensity: II Responses: 1 City: Porirua Intensity: IV Responses: 3 City: Hastings Intensity: V Responses: 1 City: Te Horo Intensity: VI Responses: 1 City: Kapiti Intensity: V Responses: 1 City: Eketahuna Intensity: IV Responses: 1 City: Rahotu Intensity: III Responses: 1 City: Greytown Intensity: V Responses: 1 City: Wanganui Intensity: II Responses: 1 City: Rotorua Intensity: II Responses: 1 City: Feilding Intensity: VII Responses: 1 City: Woodville Intensity: VII Responses: 1 City: Taupo Intensity: IV Responses: 1 City: Lower Hutt Intensity: V Responses: 1