City: Rolleston Intensity: V Responses: 1 City: Carterton Intensity: IV Responses: 1 City: Burnham Intensity: VI Responses: 3 City: Akaroa Intensity: VII Responses: 1 City: Greymouth Intensity: IV Responses: 2 City: Dunedin Intensity: III Responses: 22 City: Sefton Intensity: VII Responses: 1 City: Invercargill Intensity: III Responses: 2 City: Oamaru Intensity: III Responses: 2 City: Alexandra Intensity: IV Responses: 2 City: Wellington Intensity: II Responses: 14 City: Lyttelton Intensity: VIII Responses: 3 City: Lower Hutt Intensity: IV Responses: 1 City: Christchurch Intensity: VII Responses: 111 City: Queenstown Intensity: IV Responses: 4 City: Milton Intensity: IV Responses: 1 City: Waikouaiti Intensity: III Responses: 1 City: Kaiapoi Intensity: VIII Responses: 1 City: Havelock Intensity: III Responses: 2 City: Wanaka Intensity: III Responses: 3 City: Outram Intensity: II Responses: 1 City: Rangiora Intensity: V Responses: 5 City: Twizel Intensity: IV Responses: 1 City: Amberley Intensity: VII Responses: 2 City: Reefton Intensity: II Responses: 1 City: Nelson Intensity: III Responses: 3 City: Westport Intensity: II Responses: 1 City: Lincoln Intensity: VI Responses: 1 City: Franz Josef Intensity: IV Responses: 2 City: Darfield Intensity: IV Responses: 2 City: Geraldine Intensity: VI Responses: 2 City: Seddon Intensity: IV Responses: 2 City: Balclutha Intensity: II Responses: 2 City: Ashburton Intensity: V Responses: 2 City: Timaru Intensity: V Responses: 1