City: Jocotenango Intensity: IV Responses: 1 City: Tuxtla Gutiérrez Intensity: IV Responses: 1 City: San Salvador Intensity: III Responses: 3 City: San Cristóbal de las Casas Intensity: IV Responses: 1 City: Sololá Intensity: VI Responses: 1 City: Antigua Guatemala Intensity: IV Responses: 1 City: Mixco Intensity: II Responses: 1 City: Panajachel Intensity: IV Responses: 1 City: Tapachula Intensity: V Responses: 1 City: Cobán Intensity: III Responses: 1 City: Totonicapán Intensity: VII Responses: 1 City: Guatemala Intensity: V Responses: 18 City: San Cristóbal Verapaz Intensity: V Responses: 1